MSC HAKKINDA

- Her türlü ağır şartlarda,özellikle Demirçelik,Çimento ,Liman vinçlerinde ve çeşitli sektörlerde de çalışan
- DC-Motor
- Sincap kafesli AC-Motor 30 MW ta kadar
- Bilezikli AC-Motor 20 MW ta kadar
- Senkron-Motor ve Generatörler 45 MW güce kadar . Özellikle Gemi sanayiinde kullanılan elektrikli tahrik motorları
- Liman Gezer-Vinç lerinde kullanılan DC-AC Elk.motorları
- DC- Motor ve sürücüleri
- Permanent-Magnet Rotorlu senkron Motor ve Sürücüleri
- AC Motor ve sürücüleri


- Gaz- ve sıvı yakıt yakmalı Cam ergitme fırın Otomasyonları .,
- Oxyfuel sistem ve tesisleri ,
- Elektro Boosting sistemleri
- Tristör kontrollü güç devreleri otomasyonları.
- Atık ısıdan elektrik veya mekanik enerji kazanımı
- Cam Fırın Boşaltma işlemleri
- Isıtma – Soğutma – Isı sabitleme işlemleri
- Susuz ve tozsuz fırın kesme işlemi
- Fırın kesme ve elektrot yerleştirme işlemi
- Regenerator temizleme işlemi
- Seramik kaynak ve Sıcak tamir işlemleri
- Yakma işlemleri ve Brülörleri